donate button
youtube
twitter
facebook

חלקו המזרחי של כביש 461: בזבוז כספי ציבור ופגיעה סביבתית

המחלוקת סביב המשך סלילת הקטע של כביש 461 הקיים, נדונה תקופה ארוכה במוסדות התכנון ובבתי המשפט. מדובר בסלילת כביש מהיר שאמור לעבור בסמוך למושבים רינתיה, בני עטרות ובארות יצחק, באזור התחום בין יישובים כפריים ועובר בליבו של שטח פתוח וירוק, מהאחרונים שעדיין נותרו במרכז הארץ.

בג"צ אישר את סלילת הכביש המיותר הזה ואנו מקווים כי קול ההיגיון יגבר אצל מקבלי ההחלטות ויוחלט לבסוף שלא לסלול את המשך קטע כביש זה. 

במקרה זה, חשוב לדעת כי לא מדובר רק בפגיעה בטבע אלא בכביש מיותר במלוא מובן המילה. זהו כביש רוחב נוסף שאמור להתחבר לכביש 6, בסמוך מאד לכביש הרוחב 471. בנוסף – המשכו מערבה של כביש זה כבר קיים והוא כביש איטי ורב רמזורים, כך שבסלילת הקטע החדש גם לא תהיה תועלת תחבורתית משמעותית, אם בכלל.

העתירה לבג"צ- מחטף של מע"צ

עתרנו לבג"צ לראשונה לאחר שמע"צ, יוזמת הכביש, "חטפה" אותו ממסלול התכנון הרגיל, והעבירה אותו לאישור בוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל), גוף תכנוני שהוקם בחוק ההסדרים ב-2002 כדי לאשר פרויקטים גדולים של תשתית בחופזה.

בג"ץ קיבל את העתירה ביולי 2008 וקבע כי העברת התכנית לות"ל לא הייתה תקינה, ושיש להמשיך לדון בתכנית במוסדות התכנון הרגילים.
אולם, הישג זה לא הרתיע את מע"ץ, וגם לאחר שהוועדה לשמירה על השטחים הפתוחים (הולקחש"פ) סירבה לאשר את התכנית, בנימוק שהיא פוגעת באופן מוגזם בשטח הפתוח, הגישה מע"ץ ערר על ההחלטה. הפעם, וועדת הערר קיבלה את הערעור ואישרה את התוכנית.

אנחנו עתרנו לבג"ץ בשנית והפעם כנגד החלטה זו, בנימוק שהאישור ניתן בלא שנבחנו חלופות נוספות, פחות מזיקות מבחינה סביבתית, לתוואי הכביש בו מעוניינת מע"ץ. אך בג"צ סרב להתערב ובחודש אוקטובר 2012 נמחקה העתירה.

כך סלילת קטע הכביש המיותר הזה הפכה לאפשרית, וניתן להתחיל בה בכל רגע. אלא אם הממשלה, או משרד התחבורה, יבחנו את הנושא לעומקו ויגיעו למסקנה המתבקשת שאין טעם לזרוק מיליונים מכספי הציבור על כביש בלתי מועיל זה ואף מזיק זה.


מעריב: אדם טבע ודין לבג"ץ: לעצור הארכת כביש 461

עבור לתוכן העמוד