donate button
youtube
twitter
facebook
בריאות וסביבה
זיהום מי תהום - מה המצב בשטח?
בזמן שכחצי מצריכת המים בישראל נשענת על מים מיוצרים - מתחת לרגליים שלנו הולכים ומזדהמים מים בריאים וטובים לשתיה. האם המדינה עושה מספיק?
עצומה: שומרים על הילדים מסכנות ההדברה
ילדים אוהבים לשחק ברחוב, בגינות ובפארקים, אבל במקומות האלה הם עלולים להיות במגע עם חומרי הדברה. "אדם טבע ודין"פועלים להסדיר את הדברה העירונית כדי לשמור על בריאותם וחייהם של הילדים שלונו. הצטרפו אלינו.
לראשונה: פורסמו הנחיות למניעת הדברה ליד תלמידים
כחודש לאחר שהסברנו בכנסת על הסכנות הטמונות בהדברה במרחבים העירוניים בכלל ובמוסדות החינוך וסמוך להם בפרט - פורסמו הנחיות חדשות למניעת הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם ליד תלמידים
דו"ח אדם טבע ודין: מחסור באכיפה ובפיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון בישראל
זיהום המים באבן יהודה - דורשים דיון מיוחד
מתקן ההתפלה באשדוד - אזהרה לעתיד
מה מסתתר בסלט שלנו?
מגבילים את הפוספין הקטלני
חומרי הדברה באוכל שלנו

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד