youtube
twitter
facebook

הרפורמה לתכנון בנייה: מחלישה את הציבור

הגדל


הרפורמה בחוק התכנון והבנייה מציעה להרחיב את סמכויות הוועדה המקומית על חשבון הוועדות המחוזיות, המקצועיות יותר. מטרתה הרשמית היא קיצור וייעול תהליכים אולם בפועל היא נועדה להאיץ את מתן אישורי הבנייה בישראל, דבר שעלול לסכן את משאבי הטבע המועטים שעוד נותרו לנו, וכן אינטרסים חברתיים כמו: דיור בר השגה.

 

 

על הרפורמה ועל המאבק

הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבניה רעה לציבור, אינה מאפשרת תכנון נאות לטווח רחוק וגרועה לסביבה!

 

  • אין כל קשר בין סגירת מרפסות לרפורמה המוצעת.
  • אין כל קשר בין מחירי הנדל"ן לבין ההשתלטות הממשלתית על מערכת התכנון בדמות ה 'רפורמה'.
  • ישראל הופכת לאחד המקומות הצפופים בעולם – לכן צריך תכנון כולל ואיזון בין כלל הצרכים ולא הכרעות כוחניות נקודתיות כפי שמאפשרת הרפורמה.
  • הרפורמה היא אחיזת עיניים שתאפשר את חיזוק החזקים והחלשת החלשים!

הרפורמה המוצעת כוללת:

  • ביטול מוחלט של תכניות המתאר המחוזיות ושל הראיה התכנונית הרחבה שהן מאפשרות.
  • הקמת שורה ארוכה של ועדות "משנה" תכנוניות, שלמעשה הן גופים עצמאיים ומצומצמים שנועדו לתת העדפה לאינטרסים של פיתוח.
  • קעקוע המבנה ההיררכי של מערכת התכנון, מה שמחסל למעשה את יכולתה להגן על אינטרסים תכנוניים שונים לטווח ארוך.
  • העברת סמכויות נוספות באופן גורף ומרחיק לכת לועדות המקומיות ולשר הפנים, מה שנותן עדיפות לאינטרס הפוליטי על פני גורמי התכנון המקצועיים.
  • ביטול מוחלט של האבחנה הקיימת כיום בחוק בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים ומופרים.
  • הקטנת חלקם היחסי -הנמוך ממילא- של נציגי הציבור במועצה הארצית ובועדות המחוזיות.

צריך רפורמה אחרת – ייעול ולא ביטול, חיזוק ולא חיסול


יש לחזק את ועדות התכנון ע"י תוספת תקציבים וכח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשת.
יש לשמור על רובד התכנון המחוזי, שבלעדיו ראיה תכנונית ואזורית רחבה אינה אפשרית.
יש לשמור על ההיררכיה במערכת התכנון ולא לאפשר קבלת החלטות פיתוח נקודתיות ע"י "ועדות משנה" למיניהן, ללא כפיפות לראיה התכנונית הכוללת.
יש לרכז את אכיפת החוק תחת הועדה המחוזית. האכיפה ברמה המקומית נכשלה.
יש להגביר את שיתוף הציבור במקום לפגוע בו.
יש ליצור אבחנה ברורה בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים ומופרים, לשם יש לכוון את רוב הפיתוח העתידי.
שמירת 'שטחים פתוחים' חיונית כרזרבה לעתיד ולצורך איכות חיים בהווה.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il