youtube
twitter
facebook

כך נשמור יחד על העצים בסביבה שלנו

כך נשמור יחד על העצים בסביבה שלנו (הגדל)

עצים מעניקים לנו צל, מורידים את הטמפרטורות, סופחים טונות של תחמוצת דו-פחמנית, משחררים חמצן, תורמים לבריאות הפיזית והנפשית שלנו, ומהווים חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי הפתוח. את כל זה הם עושים, אגב, בלי לבקש שום דבר מאיתנו. הם פשוט שם.

 

אבל הם צריכים הרבה פעמים את עזרתנו כדי שהם יוכלו להישאר שם, בסביבה שלנו, ולתת לנו את כל הדברים הטובים שהם נותנים.

 

כיום ישנם חוקים ותקנות שמגבילים את כריתת העצים, וכדי לכרות עץ או להעתיקו יש לקבל אישור מפקיד היערות המקומי. אז איך זה יכול להיות שעוד ועוד עצים הולכים ונכרתים בלי שיש לציבור יכולת להשפיע על זה?

 

רוצים לדעת אם עומדים לכרות עץ ליד הבית שלכם? יש דרך לעשות את זה - להיכנס יום יום לאתר פקיד היערות ולבדוק אם פרסמו הודעה הנוגעת לכם.

 

 

זה לא שיתוף ציבור ראוי, והדרך הגרועה הזאת "לפרסם" את הכוונה לכרות עצים לא באמת מאפשרת לציבור לדעת שהולכים לפגוע בעצים האהובים עליו - עד שרעש המסורים כבר נשמע באוויר.

 

אנחנו באדם טבע ודין מאמינים שהחוקים והתקנות הקיימים כיום אינם מספיקים, ולא מעניקים הגנה לעצים בסביבה שלנו, וגם לא לזכויות של הציבור בסביבה ירוקה ונעימה.

אז מה אנחנו עושים?

 

ניסחנו הצעת חוק שמקודמת על ידי ח"כ יעל גרמן. הצעת החוק מציעה שלושה הסדרים חדשים:

1.     כל אדם שכורת עץ יהיה מחויב לעשות זאת כשיש בידו אישור על כך. לא מספיק שהוא יגיד "האישור בבית\במחשב\במשרד" - הוא חייב אותו עליו! אין אישור? אין פגיעה בעץ.

2.     פקיד היערות אישר פגיעה בעץ? מרגע האישור חייבים לפרסם מודעה על העץ עצמו, או באזור שלו, כדי שהציבור ידע שהוא יכול להגיש ערר לפקיד היערות הארצי.

3.     פקידי היערות מקבלים כיום תכניות בנייה מוגמרות, ואין להם הרבה יכולת להשפיע עליהן. הצעת החוק תשנה את הסדר של הדברים, וכבר כשיזם מגיש תכנית בנייה - הוא יהיה חייב לצרף התייחסות של פקיד היערות.

 

מעבר להצעת החוק, פנינו לפקיד היערות הארצי בדרישה שיגביר את השקיפות לציבור. דרשנו שפקיד היערות לא ידון בבקשה לכריתת או העתקת עץ בלי שהודעה על הגשת הבקשה תתלה על העץ, או בסביבתו. המודעה תפרט את מהות הבקשה, את הסיבה לבקשה, תאריך ופרטי פקיד היערות אליו ניתן להגיש התנגדויות. אם הבקשה מתייחסת לכמה עצים – הם יסומנו בצורה בולטת שלא תפגע בהם, כגון באמצעות סרט סימון.

הציבור יוכל להתנגד לבקשה במשך 15 ימים מהרגע שהוצבה המודעה. לאחר מכן יפרסם פקיד היערות המקומי את החלטתו בכתב, ויודיע למתנגדים כי יש להם עוד 15 יום להגיש ערר על ההחלטה לפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות.

 

איך אפשר לעזור לנו במאבק הזה?

 

חיתמו על העצומה שמאות כבר חתמו עליה, ושתועבר למקבלי ההחלטות וולמשרד החקלאות. יחד נראה להם כמה גדול הציבור שרוצה לשמור על העצים.

 

בנוסף, יש לכולנו הזדמנות פז לשפר באופן דרסטי את ההגנה על העצים במישור המקומי - הבחירות לרשויות המקומיות שייערכו ב-30 לאוקטובר. רוצים שראש העירייה הבא שלכם ישמור על העצים? נצלו את קמפיין הבחירות של המועמדים והרשימות השונות, שלחו להם את הדרישות שלנו (במייל, בהודעה, בפייסבוק ובכל דרך) ודרשו מהם להתחייב לעמוד בהן במידה והם ייבחרו.

 

אנחנו מבחינתנו נפרסם את פרטי כל מועמד או רשימה שיודיעו לנו כי הם מתחייבים לקיים את 3 הסעיפים האלה:

1. פקיד היערות של הרשות המקומית לא ידון בבקשה לכריתת או העתקת עץ בלי שהודעה על הגשת הבקשה תתלה על העץ, או בסביבתו. המודעה תפרט את מהות הבקשה, את הסיבה לבקשה, תאריך ופרטי פקיד היערות אליו ניתן להגיש התנגדויות.

2. אם הבקשה מתייחסת לכמה עצים – הם יסומנו בצורה בולטת שלא תפגע בהם, כגון באמצעות סרט סימון.

3. הציבור יוכל להתנגד לבקשה במשך 15 ימים מהרגע שהוצבה המודעה. לאחר מכן יפרסם פקיד היערות המקומי את החלטתו בכתב, ויודיע למתנגדים כי יש להם עוד 15 יום להגיש ערר על ההחלטה לפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות.

  הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשע"ח–2018
  מכתב לפקיד היערות: הבטחת זכות טיעון מהותית טרם כריתה או העתקת עצים

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il