youtube
twitter
facebook

המאבק בתכנית להרחבת בזן

המאבק על בריאות תושבי חיפה ואזור המפרץ נמשך כבר שנים רבות, והמאמצים המושקעים בו כבירים, בהתאם לכוחות השונים הלוחצים להרחיב את התעשייה המזהמת מפרץ חיפה ללא מגבלות ובצורה לא אחראית, לא בטיחותית, לא בריאותית שעלולה לפגוע בסביבה ובתושבים.

 

עתרנו נגד התכנית להרחבת בז"ן

 

עתרנו לביהמ"ש המחוזי בחיפה כנגד התכנית להרחבת בז"ן, כדי לשים סוף לפארסה המגוחכת הזאת – תכנית שנותנת לבז"ן צ'ק פתוח לבנות מה שבא להם, איפה שבא להם ואיך שבא להם - בדרך שעלולה לפגוע בבריאות של מאות אלפי תושבי האזור. למרות שעל פי מוסדות התכנון, התכנית נועדה לאפשר את התחדשות המתחם ובמקביל לשפר את רמות פליטות זיהום האוויר, הרי שהיא לא מספקת הגנות של ממש לבריאות הציבור המתגורר בסמוך למתחם.

התכנית זנחה למעשה את מטרתה המקורית והראויה של הסדרת המתחם והליקויים בו, והפכה ל"ג'וקר" שמאפשר זכויות בנייה משמעותיות שלא בהתאם לכללי התכנון. התכנית לא כללה פירוט של המצב הקיים ושל המצב המוצע. ולמעשה אף אחד לא יודע מה יש שם ומה ייבנה שם. בלי המידע הזה, לציבור אין יכולת אמתית להבין מה הולכים לבנות להם מתחת לאף ולהתנגד לכך.

מאז שהיא הופקדה בשנת 2012, מוסדות התכנון מנסים לתקן את הבעיות של התכנית עם פלסטרים שלא מצליחים לפתור את הפגמים המהותיים בה. האופן בו מוסדות התכנון שוחקים את ההסדרים הקבועים בחוק תוך פגיעה בזכויות הציבור הרחב ובאפשרות של כולנו להשפיע על ההליך התכנוני מהווה תקדים מסוכן שיש לעקרו מהשורש! 

לקריאת העתירה שהגשנו נגד תכנית ההרחבה

העתירה באה לאחר שבתחילת חודש יוני (6.6.2017) קיימה המועצה הארצית לתכנון ובנייה דיון מיוחד בתכנית להרחבת בז"ן. הדיון התקיים בעקבות דרישה מיוחדת שלנו יחד עם שאר הארגונים הירוקים שפועלים בתחום בעקבות החלטת ועדת הערר שהחליטה כשנה לפני כן לצמצם מעט את אחוזי ההרחבה שניתן למתחם אבל גם אישרה את התכנית על ליקויה.

 

בהחלטת המועצה יש נקודות חיוביות, ובהן צמצום משמעותי של ההרחבה (מכ-20% לחמישה אחוזים בלבד) והטלת הגבלות על בז"ן, אך ישנן גם נקודות שליליות, כגון העובדה שלא התקבלה הדרישה שלנו לגישת הבועה, שתתייחס לכל המתחם כ"ארובה אחת" בכל הנוגע לבריאות הציבור והסביבה. 

 

לקריאה ב-YNET על החלטת המועצה

לקריאת נייר העמדה שלנו לדיון

לקריאת מכתב ששלחנו ליו"ר המועצה לקראת הדיון

 

לקראת הדיון החוזר בתכנית, עיריית חיפה הצטרפה למסמך הדרישות שלנו, הכולל גם את הקואליציה לבריאות הציבור ומגמה ירוקה. במסמך, אותו הגשנו ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה אביגדור יצחקי, דרשנו לבטל את הרחבת בתי הזיקוק, להבטיח את התכנון המפורט ולצמצם את פליטות המזהמים במפרץ. יחד עם זאת, דרשנו שהמועצה הארצית  תבחן את התכנית של מתחם בז"ן יחד עם התכנית של קרקעות הצפון כמכלול במקום כל תכנית בפני עצמה.

 

היסטוריה של מאבק

 

בית הזיקוק הפועל במתחם הוקם בשנת 1938 על ידי החברה האנגלו-איראנית בע"מ ועד אוקטובר 2003 פעל בהתבסס על זיכיון. חלק ניכר מהמבנים והמתקנים הקיימים במתחם הוקמו לפני קום המדינה ורובם לא עברו הסדרה סטטוטורית לאורך השנים.

 

מתחם בז"ן בלילה. אל תתנו לצבעים לבלבל אתכם

 

בצמוד למתחם בזן קיימת חטיבת קרקע המכונה "קרקעות הצפון". על פי התכנית המופקדת (חפאג/1139/א – "מכלי אחסון דלק בקרקעות הצפון") יועברו אליה מכלים כגון אלה שנמצאים בחוות המכלים בקריית-חיים.


לשתי התכניות, הרחבת בזן וקרקעות הצפון, יש השלכות מצטברות משמעותיות על מאות אלפי בני אדם. אנחנו סוברים כי כל החלטה שתתקבל לגבי תכנית אחת תשפיע על התכנית הסמוכה לה ועל בריאות הציבור באזור.

 

תכנית ההרחבה מופקדת


ביולי 2012, הופקדה התכנית חפאג/1200/ב' "בתי זיקוק לנפט-בז"ן". התכנית חלה על שטח הידוע כ"מתחם בז"ן" ובו פועלים כיום כמה מפעלים: בתי הזיקוק לנפט בע"מ, כרמל אולפינים בע"מ, גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ, שמנים בסיסיים חיפה בע"מ השייכים לקבוצת בזן, וחיפה כימיקלים בע"מ.


על פי התכנית, השטח הבנוי יגיע לגודל של 924,045.8 מ"ר - פי שלושה מכלל השטח הבנוי הקיים (שחלקו כאמור עדיין לא אושר ולא עבר הסדרה). עם זאת, התכנית אינה מפורטת, דבר שבא בניגוד לחוק ולפסיקת בית המשפט העליון.

 

הגשנו התנגדות


בשל הפוטנציאל הטמון בתכנית בכל הנוגע לבריאות הציבור ולזיהום האוויר באזור, הפקדת התכנית לוותה במאבק ציבורי נרחב והוגשו לא פחות מ-1656 התנגדויות לתכנית, כולל התנגדויות של ארגונים סביבתיים, ובהם שלנו.


בהתנגדות שהגשנו שולבו היבטים תכנוניים ומשפטיים. כשהגשנו אותה טענו, ואנחנו ממשיכים לטעון בין היתר כי יש להפריד בין הכשרה סטטוטורית בדיעבד של מתחם בזן הקיים – קרי הסדרת המתחם - לבין תכנון עתידי המאפשר בנייה מורחבת בו. כמו כן, אנחנו טוענים כי יש צורך בתכנון על סמך תכניות מפורטות וקונקרטיות וכי התכנית שהוגשה לא מספקת תשתית עובדתית מספקת.

 

השרפה בבז"ן, דצמבר 2016

 

במרץ 2013, בשל ההתנגדויות הרבות והמורכבות שהוגשו לתכנית, מונתה חוקרת על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות. הדיונים בהתנגדויות השונות, בפניה של החוקרת, נפרשו על פני חמש ישיבות במהלך אותה שנה. בדצמבר 2013, הגישה החוקרת את הדו"ח שערכה בנושא, תוך שהיא ממליצה לאשר את התכנית עם שינויים מסוימים.


בינואר 2014, החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת המשנה להשלמת תכניות, לקבל את רוב המלצות החוקרת ולקבל חלק מההתנגדויות להמלצותיה. במקביל, הוועדה דחתה את רוב ההתנגדויות שלנו ושל שאר המתנגדים לתכנית.

 

הגשנו ערר על ההחלטה


בעקבות החלטה זו, הגשנו ערר בהמשך ישיר להתנגדות שכבר הגשנו בנושא. בערר דרשנו שלפני הכל, המבנים הקיימים יעברו תהליך של הסדרה שיופרד מהתכנון העתידי – זאת בניגוד לאמור בתכנית. כמו כן, דרשנו שהתכנון יעשה על פי תכניות מפורטות וקונקרטיות, ולא ע"פ תכניות מתאר כלליות. ציינו גם כי אין מספיק מידע בנוגע למבנים הקיימים ולאלה המתוכננים, מיקומם, פעילותם, השפעותיהם על הסביבה ועל בריאות הציבור. בנוסף, דרשנו שההליכים ייעשו באופן שקוף לציבור ועל פי דר המלך הקבוע בחוק התכנון והבנייה ולא על ידי היתרי בנייה משודרגים ומבלי שיוצג בפני הציבור הרחב מלוא המידע על הבנייה במתחם.

 

 


דרשנו כי לפני הדיון החוזר במועצה הארצית יעמוד בפני חברי המועצה מלוא המידע הנדרש, אותו מידע שלא היה בפני ועדת המשנה לעררים: מידע מלא ומפורט בנוגע למצב הקיים בפועל במתחם תכנית חפאג/1200/ב' וחוקיות המבנים, המתקנים והמכלים הקיימים במתחם, מידע מלא ומפורט בנוגע למצב המוצע המתוכנן הן במתחם תכנית חפאג/1200/ב' והן במתחם תכנית חפאג/1139/א', כדי להבטיח את "עיקרון הבועה" שאומץ באופן חלקי במסגרת חפאג/1200/ב' ולהחילו גם על תכנית חפאג/1139/א' יש צורך בנתונים מספריים מלאים ומפורטים על הפליטות ממתחם בז"ן כיום ונדרשת המלצת המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, לגבי מכסת הפליטות המרבית של כל מזהם אוויר מהרשימה הנ"ל, שאותה יש להחיל על כל המרחב של תכנית חפאג/1200/ב וחפאג/1139/א כמרחב אחד וליישמה בהוראות של תכניות אלו. מכסה זו תהווה למעשה את הבועה שממנה לא ניתן יהיה לחרוג בכל מצב עתידי.


  כתב העתירה נגד תכנית ההרחבה - 23.07.2017
  מכתב ליו"ר המועצה הארצית - הצעה לתכנית מחודשת - יוני 2017
  נייר עמדה לדיון החוזר במועצה הארצית - 6.6.2017
  נייר עמדה לקראת דיון חוזר במועצה הארצית - 11.1.2017
  פנייה לועדה - החלטת ביניים בעניין חפאג 1139א - קרקעות הצפון - 17.12.2015
  פנייה לוועדת הערר - התייחסות להרחבת בזן וקרקעות הצפון כמכלול - 03.05.2015
  פנייה לועדת הערר בעקבות דברי המשרד להגנת הסביבה - 15.03.2016
  מכתב לוועדת הערר (המתנה לתכנית הממשלה) - 2.7.2015
  תגובה לערר של בזן - 22.2.2015
  ערר 12.06.2014
  השלמות להתנגדות - 2.7.2013
  התנגדות לתכנית חפאג/1200/ב - 2.7.2013

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il